Wie zijn wij

Bèta schoolbeheer is een facilitair dienstverlenend bedrijf en is opgericht in 2010 onder de handelsnaam Bèta Breed bv.

Bèta Breed bv, in de volksmond bekend als Bèta Schoolbeheer, is een begrip in de regio. De naam Bèta schoolbeheer impliceert al dat het bedrijf een duidelijke specialisatie heeft. Het bedrijf is echter meer dan facilitair beheerder van schoolgebouwen. Bèta schoolbeheer begeleidt, lost op en handelt proactief en maakt van bedreigingen kansen. Het bedrijf stelt zich in dienst van de klant. De integrale benadering is daarbij kenmerkend en uniek. Bèta schoolbeheer opereert vanuit een sterk maatschappelijk karakter.

De primaire doelstelling van Bèta schoolbeheer is dan ook afwijkend van de in de markt opererende facilitair dienstverleners.

Bèta schoolbeheer streeft naar een passende, gezonde (leer-)omgeving voor alle gebruikers in en om de beheerde gebouwen door:

  • Kwalitatief goed onderhoudsbeheer en schoonmaak;
  • Duidelijke, prikkelende gesprekken met gebruikers;
  • Gebouwen laten aansluiten op de (onderwijskundige) visie van de gebruiker;
  • Het contact met betrokken gemeenten en gebruikers op basis van gelijkwaardigheid te onderhouden en het gezamenlijk belang binnen de brede scholen te optimaliseren;
  • Het verduurzamen van schoolgebouwen;
  • Voor branche gerelateerde relaties op het gebied van huisvesting te adviseren en de gebouwen te beheren en te onderhouden;
  • Kwaliteitsverbetering in functionaliteit en binnenklimaat onderdeel uit te laten maken van het regulier gebouwbeheer;
  • Maatwerkadvies bij nieuwbouw, verbouw en renovatie;
  • Financieel beheersbaar houden van de onderhoudskosten in de huidige situatie en in de toekomst.

Onvoldoende structuur op het gebied van de huisvesting, kennisachterstand, weinig betrokkenheid bij en visie op onderwijshuisvesting bij onderwijsbesturen leidt to hogere kosten en een minder kwaliteit van de gebouwen en omgeving. De bekostigingsbedragen zijn (te) laag. Dit beïnvloed de leerresultaten van kinderen en het welbevinden van alle gebruikers in de gebouwen.

Kinderen hebben recht op een gezonde, rijke en uitdagende leeromgeving!

Bèta schoolbeheer zet zich dagelijks in om dit mogelijk te maken.