Bèta schoolbeheer is opgericht op 13 oktober 2010 onder de handelsnaam Bèta Breed bv. 

Bèta Schoolbeheer is ontstaan vanuit de vraag naar een op inhoud geschoeid, betaalbaar beheer voor basisscholen.  Met name binnen multifunctionele accommodaties (MFA’s) of centra (MFC’s) is betaalbaar beheer niet vanzelfsprekend. Het beheer zou proactief moeten zijn maar is in veel gevallen reactief met als gevolg dat kosten oplopen en inhoudelijke samenwerking verslechterd. Goed beheer begint met een overzichtelijke beheerstructuur en duidelijke beheer stukken. 

Vanaf de oprichting werkt Bèta Schoolbeheer met unieke documenten waardoor voor alle gebruikers duidelijk te zien is waar hun verantwoording ligt en hoe zich dat verhoudt met de kosten voor beheer en onderhoud. De beheer stukken hebben een directe relatie met de regelgeving en bekostiging van de scholen. Hierdoor is voor de aangesloten scholen ook direct inzichtelijk wat een locatie kost ten opzicht van de beschikbare gelden.

Sinds de oprichting in 2010 is het aantal locaties uitgebreid en inmiddels beheert Bèta Schoolbeheer meerdere gebouwen. De omvang of complexiteit van de locatie bepaalt de inbreng van Bèta Schoolbeheer. Kleiner gebouwen met relatief weinig verschillende gebruikers worden op afstand beheert terwijl het bij grotere of complexere gebouwen van meerwaarde is om een beheerder op locatie te hebben. Ook hierin is Bèta Schoolbeheer meegegroeid met de uitvraag. Daarbij gaat kwaliteit boven groei. Bèta Schoolbeheer werkt nog altijd met een relatief klein en kundig team.    

Het ontwikkelen en beheren van de scholen en met name scholen in het basisonderwijs is een specialisme. Steeds vaker is Bèta Schoolbeheer gevraagd schoolbesturen te begeleiding tijdens renovatie en nieuwbouw projecten. In deze fase van ontwikkeling is het nog meer van belang om de relatie tussen wensen versus kosten en investeren versus exploiteren te benoemen en te sturen. Door de unieke oorsprong van Bèta Schoolbeheer (vanuit het onderwijs) zijn deze koppelingen vanzelfsprekend. Vanaf 2016 adviseert Bèta Schoolbeheer meerdere schoolbesturen bij nieuwbouw en groot onderhoud. 

Nog recenter, vanaf 2019, wordt Bèta Schoolbeheer meer en meer betrokken bij het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Hierin wordt samengewerkt met o.a. ZMF, gemeenten en schoolbesturen. Bèta Schoolbeheer is ook hierin een partij die de kennis van regelgeving, verduurzamingstechnieken, bekostiging en verplichtingen van alle participanten kent en koppelt om zodoende moeilijke vraagstukken bespreekbaar te maken en om te zetten in kansen en resultaten.

Bèta Schoolbeheer is altijd een bedrijf geweest dat niet direct in een hokje te plaatsen is. De integrale benadering en kennis vanuit alle gremia maakt dat de oplossingsgerichtheid van Bèta Schoolbeheer uniek is. Dat is iets waar we trots op zijn en waarmee we al veel kinderen en overige gebruikers van de beheerde of nieuw ontwikkelde schoolgebouwen blij mee hebben gemaakt. We zetten ons dan ook in om dit ook in de toekomst te mogen blijven doen.